Länsstyrelsen i Kronobergs län

Åsnens nationalpark är nu Sveriges 30:e nationalpark

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 16:23 CET

Nu har Sveriges riksdag beslutat att bilda Åsnens nationalpark. Söder om det småländska höglandet i Tingsryd och Alvesta kommuner och på gränsen till Växjö kommun har Sveriges 30:e nationalpark bildats. Ett område som representerar det sydsvenska slättlandskapet. Ett besök i området erbjuder besökaren en vildmarkskänsla, gamla bokskogar, många öar och skär och ett rikt växt- och djurliv. Officiell invigningsdag är den 25 maj.

- Det är glädjande för oss Kronobergare att Åsnens nationalpark nu är bildad. Det är ett stort antal aktörer i länet som varit delaktiga i arbetet genom åren fram tills idag, säger landshövding Ingrid Burman.

Förberedelserna med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades redan 2011. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Naturvårdsverket har lett arbetet, de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet med stort engagemang.

- Åsnen har en värdefull natur med höga biologiska värden. I framtagandet av entréerna har vi arbetat för att tillgängliggöra denna fantastiska natur för alla, säger biträdande projektledare Helene Pettersson.

Fakta om Åsnens nationalpark
Nationalparken omfattar i första hand delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld samt den sägenomspunna platsen Trollberget. Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun. Huvudentré är i Sunnabron och en mindre entré i Trollberget. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, havsörn och lärkfalk.


Åsnens nationalpark

Sveriges nationalparker

För mer information kontakta:
Helene Pettersson, biträdande projektledare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
helene.pettersson@lansstyrelsen.se
010- 223 74 56

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se