Linköpings kommun

Åstad – vinnande förslaget i arkitekttävlingen ”Innerstaden växer över ån”!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:15 CET

Metro Arkitekter &Rundquist med samarbetspartners vann den stora arkitekttävlingen om ”Innerstaden växer över ån” i Linköping. ”Ett starkt förslag som har en enkel och djärv grundidé att binda ihop stadskärnan med en station i bron över vattnet” skriver juryn bland annat.

Förslaget från vinnande Metro Arkitekter &Rundquist i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap, Buro Happold, Ramböl och Urbanisma bär namnet ”Åstad”.  Juryn anser att det vinnande förslaget ger ”… nya urbana rum med möjligheter till goda bostadslägen med attraktiv placering.”

Det är viktigt att den nya stadsdelen blir ett väl fungerande kommunikationsnav och en central och väl integrerad del av staden.

En mycket namnkunnig jury med flera av landets ledande arkitekter har utsett vinnaren bland sex tävlande bidrag. I dag utgör Stångån på många sätt innerstadens gräns i öster, nu har tiden kommit för att ta steget över ån!

 – Vi är mycket nöjda med det vinnande förslaget och med det vinnande teamet. ”Åstad” är ett framtidsinriktat, hållbart samhällsbyggnadsprojekt, som lever upp till alla de kriterier vi ställde. Samtidigt är det inte fastlåst i detaljer. Det går att anpassa, utan att det förlorar sitt uttryck, säger juryns ordförande, kommunalråd Muharrem Demirok (C).

I ”Åstad” finns ett stationsläge som befolkar och aktiverar Stångån. Besökaren får en upplevelse av stadens hjärta och vattenrummet. Stångån omformas från en barriär till ett samlande stadsrum med egen karaktär.

– Nu tar vi ytterligare steg i riktning mot att förverkliga att innerstaden växer över ån. En helt ny stadsdel växer fram kring Linköpings nya station i samband med att Ostlänken förverkligas. Vi bygger inte järnväg, vi bygger framtidens innerstad. Den nya stadsdelen kommer att heta Stångebro, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande.

Byggandet av Ostlänken innebär även startskottet för utbyggnaden av en helt ny stadsdel, ett nytt läge för stationen samt att stadskärnan och innerstaden tar klivet över Stångån! Genom att ta klivet över ån kommer inte bra Stångån att integreras i stadens hjärta utan staden Linköping får också en rundare och mer sammanhållen form och tillförs ytterligare stadskvalitéer.

För mer information, kontakta Muharrem Demirok (C), ordförande i juryn, 013-20 62 94,
0736-75 76 79, Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82, Anna Bertilsson, samhällsbyggnadsdirektör, 013-26 37 71. Henrik Rundquist från den vinnande byrån nås på telefon 08-545 132 80.


 


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.