Ekobrottsmyndigheten

Åtal för grova ekobrott i Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 10:14 CET

Idag väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot en riksdagsledamot och före detta styrelseledamot för Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg. Brottsmisstankarna gäller grov förskingring, trolöshet mot huvudman och olovligt förfogande. Åtalet väcks vid Skaraborgs tingsrätt.

Styrelseledamoten, som också har varit kassör i Sverigedemokraternas distrikt i Skaraborg, har haft tillgång till distriktets bankmedel och skyldighet att redovisa för dessa.

Under perioden 2013 – 2015 har styrelseledamoten uppsåtligen åsidosatt sin redovisningsskyldighet genom att överföra bankmedel om sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor från distriktet till det egna företaget Höryda Gård. Förfarandet har inneburit vinning för Höryda Gård och skada för distriktet.

– Brotten är grova med hänsyn till att den åtalade missbrukat en förtroendefull ställning, att han använt sig av vilseledande bokföring, att gärningarna avsett betydande värde och att de utövats systematiskt över tid, säger vice chefsåklagare Henric Fagher.

Den åtalade nekar till brott.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av vice chefsåklagare Henric Fagher på telefon:
010 – 562 93 33, eller e-post: henric.fagher@ekobrottsmyndigheten.se

Fakta brottsrubriceringar

FörskingringFörskingring kallas det brott som begås när en person som fått annans egendom i sin besittning med skyldighet att utge eller redovisa egendomen tillägnar sig den eller på annat sätt åsidosätter vad personen har att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Personen döms om gärningen innebär vinning för denne och skada för den berättigade för förskingring enligt 10 kap. brottsbalken (1962:700) till fängelse i högst två år.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.