Ekobrottsmyndigheten

Åtal för grovt bokföringsbrott i Sundsvall Dragons

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 13:48 CET

Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot tre personer verksamma i föreningen Kfuk-Kfum basketklubb (Sundsvall Dragons) som försattes i konkurs våren 2016. Brottsmisstanken gäller grovt bokföringsbrott avseende räkenskapsåret 2014/2015.

I huvudsak rör de påstådda bokföringsbristerna dels att bokföringen inte upprättats löpande utan först i efterhand, vilket medför att det inte löpande varit möjligt att följa hur rörelsen utvecklat sig under räkenskapsåret. Dels att stora delar av föreningens intäkter, kostnader, fordringar och skulder har bokförts helt utan verifikat/underlag. Det innebär att det inte går att kontrollera och bedöma om den bokförda ställningen och det bokförda resultatet är korrekt eller inte.

– Brottet är grovt med hänsyn till att bokföringsposter överstigande 15 miljoner kronor saknar verifikat och flera miljoner kronor av detta har bokförts medvetet, trots kännedom om att underlag för bokföringsposterna inte finns, säger Andreas Bogseth, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

De tre åtalade bedöms ha varit de personer inom föreningen som haft sådana roller att de bör ansvara för bristerna i föreningens bokföring.

Ingen av de åtalade erkänner ansvar för brott.

Åtalet har väckts vid tingsrätten i Sundsvall. Målnummer: B-205-17.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av kammaråklagaren Andreas Bogseth mellan kl 13:45 och 15:00 på telefon: 010 – 562 97 93, eller e-post: andreas.bogseth@ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.