Folksam

Åtal för trolöshets- och bedrägeribrott väckt mot tidigare Folksamanställd

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:34 CET

Massmedia har idag uppmärksammat ett ärende som rör misstänkta brott begångna mot Folksam, vilka fått åklagare Gunnar Stetler på Riksenheten mot korruption att väcka åtal mot en tidigare Folksamanställd. Med anledning av detta vill Folksam lämna följande information:

I slutet av 2006 fick Folksams säkerhetsavdelning indikationer om att Folksam Sak kunde vara utsatt för brott med en anställd inblandad, varpå en internutredning startade. Utredningen ledde fram till att misstankarna mot en Folksamanställd samt ett antal byggentreprenörer och försäkringstagare stärktes så till den grad att Folksam i början av 2007 lämnade in en polisanmälan rörande trolöshets- och bedrägeribrott.

– Vår interna utredning pekar på att medarbetaren i samförstånd med byggentreprenörer och försäkringstagare har hittat på försäkringsskador, överdrivit inträffade försäkringsskador samt utbetalat ersättning i en skada trots att det inte funnits någon försäkring, säger Tomas Norderheim, vvd Folksam.

Folksam har bistått polisens utredning med faktauppgifter, exempelvis upplysningar om interna regelverk och skaderegleringsrutiner, samt begärt att åklagaren ska föra Folksams skadeståndstalan under brottmålsrättegången.

Åtalet gäller brott som begicks mellan 1999-2007 där skadan för Folksam uppgår till knappt 12 miljoner kronor.

– Sedan bedrägerierna upptäcktes har vi reviderat vår organisation och våra interna regelverk vilket ska förhindra att liknande brott sker i framtiden, säger Tomas Norderheim.

Den misstänkte arbetar inte längre på Folksam utan avskedades i samband med att polisanmälan lämnades in.

För ytterligare information:
Tomas Norderheim, vvd och stabschef Folksam, telefon 08-772 62 95, 0708-31 62 95
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se