Ekobrottsmyndigheten

Åtal mot fyra personer i SSAB

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 12:00 CEST

Idag väcks åtal vid Falu tingsrätt gällande fyra personer med koppling till börsnoterade SSAB. För två av dem gäller åtalet grovt insiderbrott. Åtalet avser handel med finansiella instrument avseende SSAB. Tre av de åtalade har varit anställda på SSAB EMEA AB i Borlänge.

I september 2012 kom ett pressmeddelande från SSAB, en så kallad vinstvarning, där det bland annat beskrevs att volymutvecklingen, främst inom SSAB:s tunnplåtsverksamhet i SSAB EMEA AB, varit väsentligt svagare än tidigare bedömningar. Aktiekursen sjönk med cirka 10 procent. Åtalet gäller handel med bland annat säljoptioner inför denna vinstvarning.

– Det är viktigt när det gäller förtroendet för marknaden att de som tar del av insiderinformation inte använder sitt informationsövertag för att göra obehöriga vinster, menar Cecilia Trossmark, kammaråklagare vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten. 

Utöver påföljder kommer även åklagaren att yrka förverkande av obehörig vinst, vilket innebär återbetalning till staten, för de tre som har handlat. Beloppen rör sig mellan 50 000 och 450 000 kronor.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.