Ekobrottsmyndigheten

Åtal mot IFK Göteborgs förre klubbdirektör Mats Persson och förre styrelseledamoten Jan Nilsson samt spelaren Stefan Selakovic

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:33 CEST

Mats Persson och Jan Nilsson åtalas bland annat för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott/ grovt försvårande av skattekontroll och grov trolöshet mot huvudman.

Brottsmisstankarna rör åtgärder vidtagna i anledning av att fotbollsspelaren Peter Ijeh rekryterats till IFK Göteborg under slutet av 2003 och de följande transaktioner som vidtagits för att dölja löneutbetalning till PI samt hur föreningen finansierade rekryteringen.

Stefan Selakovic åtalas bland annat för grovt penninghäleri och medhjälp till grovt bokföringsbrott /grovt försvårande av skattekontroll.

Brottsmisstankarna rör överföringar från IFK Göteborg om i vart fall 1.350.000 kr till bland annat Jan Nilsson under början av 2005 via Stefan Selakovic konto i Luxemburg samt åtgärder vidtagna för att dölja vem som erhållit beloppen från IFK Göteborg.

För ytterligare information, kontakta

Gunnar Stetler, överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten
Tel: 08-762 00 90, 070-682 80 11

Åke Eliasson, kriminalinspektör
Tel: 031- 743 18 35

Eva-Lisa Lennstrand, informationschef
Tel: 08-762 0017, 070-653 31 59