Ekobrottsmyndigheten

Åtal mot revisorerna i Saab

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:17 CET

Idag väcks åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot de två huvudansvariga revisorerna i Saab Automobile AB för grovt osant intygande i samband med revisionen i Saab 2010.

De auktoriserade revisorerna har enligt åklagaren undertecknat revisionsberättelse och årsredovisning för SAAB Automobile AB avseende år 2010 någon gång under tiden 7 – 8 april 2011, trots att revisionen inte var avslutad vid angivet datum.

Revisorerna har sedan enligt åtalet avsiktligt osant intygat att revisionsberättelsen avgivits den 5 april 2011.

Brottet är grovt med hänsyn till bolagets storlek, antalet intressenter samt att förfarandet innefattat missbruk av tjänsteställning, skriver chefsåklagare Olof Sahlgren vid Ekobrottsmyndigheten i åtalet.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.