Ekobrottsmyndigheten

Åtal väcks mot sex personer i ”bageri-ärendet”

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:41 CET

Åtalspunkterna rör grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och försvårande av skattekontroll. Åklagaren yrkar även på näringsförbud för två personer.

- Detta rör en avancerad form av bedrägerier som är svårupptäckt. Brotten anses grova eftersom det har handlat om att på ett planerat sätt tillskansa sig stora summor pengar, säger Carin Kilhamn, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Misstankarna har handlat om att bokföringsskyldighet inte har följts, men också att fem finansieringsbolag lurats att betala ut pengar för leasingavtal trots att varken försäljning eller uthyrning skett. Totalt rör det sig om 14 fullbordade grova bedrägerier på belopp mellan 140 000- 450 000 kr, sammanlagt cirka 3 miljoner kronor. Brotten ska ha begåtts under 2014 och 2015.

- Både osanna och falska handlingar har använts. Vidare har vilseledandet i flera fall skett inte bara mot finansbolagen utan även mot personer som agerat mellan uppgiven köparen/leasingtagare och finansbolagen. Det har för finansbolagen varit svårt, om inte omöjligt, att upptäcka att underlagen för utbetalningarna inte varit korrekta. Brottsligheten upptäcks när finansbolagen inte får betalt och närmare undersökning visar att objekten inte finns hos köparen/leasingtagaren.

I utredningen misstänks personer ha blivit insatta som ledamöter i olika bolag utan att de godkänt eller känt till att de registrerats hos Bolagsverket. Detta har möjliggjort för andra personer att ta hand om driften och förfoga över till exempel intäkter.

Se tidigare pressmeddelande Ekobrottstillslag i Göteborgstrakten i bageri-ärendet

Frågor med anledning av åtalet som väcks idag fredag den 12 februari 2016 besvaras av utredare Jesper Rönn, Ekobrottsmyndigheten på telefon 010 – 562 93 95. Jesper nås bäst mellan klockan 13.00-15.00.

Fakta: Brottsrubriceringar

Bokföringsbrott är ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

Bedrägeri betecknas som ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och till vinning för bedragaren eller någon annan.

Penningtvätt är att vidta olika åtgärder för att dölja att pengar kommer från brottslig gärning.

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst Tel: 070-250 44 29

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.