Polismyndigheten i Stockholms län

Åtal väckt i människosmugglingsärende

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 14:59 CEST

Under förmiddagen den 31 augusti 2007 har åtal väckts mot sex personer. De är åtalade
för bland annat grov människosmuggling och grovt organiserande av människosmuggling.

Gränspolisavdelningen vid Polismyndigheten i Stockholms län grep den 27 mars 2007 ett
antal personer i ett människosmugglingsärende. Efter ett långt och grundligt utredningsarbete
har nu sex personer med irakisk bakgrund åtalats för bland annat grov människosmuggling
och grovt organiserande av människosmuggling.

Åklagare är kammaråklagare Marie Lind Thomsen och åtalet är väckt vid Södertörns Tingsrätt.

Gränspolisavdelningen
Per-Uno Johansson
08-401 7520

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se

Det finns 21 länspolismyndigheter i Sverige. Polisen ska värna om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet, förebygga och upptäcka brott
och se till att den som begår brott identifieras och lagförs. Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen.