Rikspolisstyrelsen

Åtal väckt mot en kommissarie

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 11:44 CEST

Åtal väckt mot en kommissarie misstänkt för bl.a. grova vapenbrott. Polisstyrelsen extrainkallas
- Om det som åklagaren lägger den åtalade polismannen till last leder till fällande dom kommer sannolikt hans anställning att omprövas. Detta är fråga om ett agerande som gått klart utanför de regler som gäller. Jag kommer idag att kalla polisstyrelsen till ett extra sammanträde för att så snart som möjligt informera styrelsen om situationen säger länspolismästare Carin Götblad.
- Genom utvecklingen av den grova organiserade brottsligheten har samhället en ny typ av hot att hantera. Polisarbete med informatörer är ett etablerat sätt att arbeta i hela Europa. Det är metoder som idag är nödvändiga att använda för att vi skall kunna avslöja allvarlig brottslighet. Men det finns också gränsdragningsfrågor som av lagstiftaren ännu inte är klart reglerade, t.ex. bevisprovokation. Poliser med höga ambitioner att komma åt grov brottslighet måste därför vara extra försiktiga för att inte riskera att hamna på otillåtet område säger Carin Götblad.

Stockholmspolisen har närmare 6 000 medarbetare vilka nästan alla gör ett mycket förtjänstfullt och hängivet arbete. Länskriminalavdelningen består av många synnerligen professionell medarbetare vilkas arbete i kampen mot de grövsta brotten varit mycket framgångsrikt.

- Om denna medarbetare har arbetat på det sätt som påstås är det mycket allvarligt och självklart måste vi då ställa oss frågan; hur har detta varit möjligt? Stockholmspolisen kommer att noga följa den fortsatta rättsprocessen. Jag kommer även att förstärka den av mig tillsatta översynen av rutiner vid länskriminalen med extern expertis. Förslag på lämplig person kommer att diskuteras med polisstyrelsen, avslutar länspolismästare Carin Götblad.- Det handlar om polisens arbete mot grov och organiserad brottslighet. För att skydda samhället mot sådan brottslighet måste polisens metoder hela tiden utvecklas och förfinas. Det är en självklarhet att polisens arbete med dessa metoder skall ske inom lagens råmärken och att verksamheten skall bedrivas med hög kompetens och gott omdöme. Om polismannen agerat som det framställs i förundersökningen så har regelverket inte följts säger chefen för länskriminalpolisen Leif Jennekvist.


Förfrågningar: Ulf Göransson, 08-401 00 54