Ekobrottsmyndigheten

Åtalas för grovt skattebrott

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2015 11:05 CEST

Idag åtalas sju personer för att i samråd medvetet lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket. De åtalas vid Haparanda tingsrätt.

Åtalet rör grovt skattebrott i form av fusk med moms och arbetsgivaravgifter för ett företag verksamt inom gruvindustrin. Brotten ska ha begåtts under en treårsperiod, mellan 2012 till 2015.

EU:s samarbetsorgan inom straffrätt, Eurojust, har bidragit med att bland annat samordna operationen, samt med att underlättat rättshjälp till Spanien och Finland. Den omfattar bland annat hemlig telefonavlyssning och upprättande av bilaterala kontaktvägar. Därefter har samordningsmöte på Eurojust skett för utredningsgrupperna. Ett samordningscenter har även inrättats vid Eurojust i samband med tillslaget tillsammans med Spanien och Finland. Samordningscentrat innebar sedvanliga tillslagsåtgärder, och verkställande av två arresteringsorder samt överlämnande av beslag.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av kammaråklagare Lotta Sundström på telefon 010-56 297 92 mellan klockan 12.30-14.00.

Fakta: Brottsrubriceringar

Skattebrott

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst Tel: 010 - 562 92 32

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.