Naturskyddsföreningen

Åter möjligt att köpa el märkt med Bra Miljöval i Danmark

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 14:12 CEST

I Sverige har konsumenter kunnat handla el märkt Bra Miljöval sedan 1996. I och med att Naturskyddsföreningen har godkänt Natur-Energi A/S ansökan om att få Bra Miljöval licens går det återigen för danska konsumenter att köpa el som klarar Naturskyddsföreningens högt ställda krav på elproduktion med låg klimatbelastning och låg miljöbelastning.

- Det är roligt att kunskapen om vår märkning inte bara finns hos elleverantörerna i Sverige utan även hos våra nordiska grannar. Bra Miljöval har ett högt förtroende hos konsumenter och det är tydligt att detta inte bara gäller för den svenska marknaden, säger Eva Eiderström avdelningschef på Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt avdelning.

Bra Miljöval-märkt el fanns i Danmark före 2002 men när kriterierna skärptes valde licenstagarna att inte förnya sina licenser. Men nu har alltså företaget Natur-Energi A/S godkänts för att få märka el med Bra Miljöval.

Intresset för el märkt med Bra Miljöval har stärkts under de senaste åren på grund av bland annat den ökade medvetenheten om klimatproblemen som vi står inför. Idag har märkningen fått konkurrens på elmarknaden i form av olika ursprungs- eller på andra sätt märkta produkter. Fortfarande är dock Bra Miljöval den enda märkningen på elmarknaden som förutom klimathänsyn även ser till miljövärden och bidrar till att minska miljöpåverkan från elproduktionen.

Ladda ner logotypen för Bra Miljöval här!
http://www2.snf.se/bmv/press-logotyper.cfm

Läs mer om el märkt Bra-miljöval
http://www2.snf.se/bmv/elleveranser-index.cfm

För frågor kontakta:
Eva Eiderström, chef för Handla-miljövänligt +4670-755 81 12
eva.eiderstrom@naturskyddsforeningen.se
Mathias Gustavsson, handläggare Bra Miljöval +4670-730 10 25
mathias.gustavsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef +4670-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.seNaturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00