Promosalons Sverige AB

INTERMAT 2018: ÅTER TILLVÄXT INOM KONSTRUKTIONSINDUSTRIN BEKRÄFTAD

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 11:22 CEST

ÅTER TILLVÄXT INOM KONSTRUKTIONSINDUSTRIN BEKRÄFTAD:

INTERMAT 2018 PRESENTERAR SINA NYA SPECIELLA EVENEMANG FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS UTMANINGARS.

Samtliga indikatorer tycks vara gröna för 2018-‐utgåvan av INTERMAT: den globala byggmarknaden beräknas se en årlig genomsnittlig tillväxt på 3,9% mellan nu och 2030. I Frankrike förutses ytterligare förbättringar för 2017, med 3,4% tillväxt inom byggsektorn och 1,7% inom offentligt byggande.

Det är en hälsosam bakgrund för den kommande upplagan av INTERMAT, den internationella mässan för byggande och infrastruktur, som hålls 23/28 april 2018 i Paris. INTERMAT lovar att vara en enastående mötesplats för marknadsaktörer från EMEAzonen (Europa, Mellanöstern och Afrika) såsom byggentreprenörer, tillverkare och leverantörer av utrustning och lösningar, som kommer att kunna diskutera och utveckla projekt som är utformade för att bidra till utvecklingen av regioner.

INTERMAT har bekräftat sin status som referensmässa för bygg‐ och infrastruktursektorerna, designad för att hantera utmaningarna som alla intressenter i detta ekosystem kan tänkas möta. De 1 500 utställare och 183 000 handelsresenärer från 167 länder kommer att erbjudas tillgång till innovation, utbildningsföreläsningar, nätverksmöjligheter, marknadsanalys och inblick i "stora byggprojektens potential

Med ett år kvar till invigningen visar INTERMAT sin nya organisation som är noggrant anpassad till utbud och efterfrågan, och sina nya showhöjdpunkter

Ett erbjudande uppdelat i sektorer och utställt i 4 nav av expertis

INTERMAT har omarbetat sin branschorganisation för att uppfylla sina utställares och besökares önskemål om en tydligare presentation av branschens utrustning, lösningar och metoder, ett effektivare besök och en fokusering på branschens senaste innovationer. Utställningen är nu organiserad i fyra nav av expertis: Jordförflyttning & Rivning, Vägar, Mineraler & Fundament, Byggnader & Betongsektor och Lyft, Hantering & Transport.

Lansering av bygg-Observatoriet i samarbete med Business France

INTERMATObservatoriet skapades till följd av en önskan att skapa starkare band med marknaden och ge tillverkare av byggutrustning strategisk forskning om 12 länder i EMEAzonen, handplockad för deras planerade investeringsnivåer i infrastruktur och byggnader.

Observatoriets mål är att erbjuda de närvarande utrustningstillverkarna insikter om marknadsmöjlighet erna inom utställningens fyra nav av expertis.

För varje land som granskas kommer Observatoriet att analysera dess nationella investeringsplaner, huvudutmaningar för sju applikationssektorer, de huvudsakliga importerna och exporterna av byggutrustning och de utländska varumärken som redan är etablerade på marknaden.

Observatoriet kommer att erbjuda en exklusiv analys av de stora

byggprojekten som pågår och som planeras för framtiden fram till 2025-2030 och av de viktigaste marknadsaktörerna involverade i dessa projekt.

Fyra temabyar för att främja sektorns tekniska innovationer

Som svar på utmaningarna för digitalisering inom byggande och offentligt byggande och med ett omfattande sortiment kommer INTERMAT 2018 att visa upp branschens tekniska innovationer genom att skapa särskilda temazoner: Construction Tech 100% Start-up Village, Smart Road Village, Smart Building -BIM byn och Demolition Village.

I varje zon kommer föreläsningar och samtal ges om aktuella ämnen, vilket blir en plattform för samtal och informationsutbyte mellan yrkesverksamma.

INTERMAT Innovation Awards, en språngbräda för branschens innovationer

Med FNTP som ordförande, hyllar INTERMAT Innovation Awards-‐tävlingen maskinerna, metoderna, tjänsterna eller produkterna som bidrar till att driva framsteg inom bygg-‐ och infrastruktursektorn.

För denna utgåva har INTERMAT engagerat en bedömningspanel bestående av experter från europeiska byggentreprenörer och byggföretag.

PRE-INTERMAT: exklusiva utbyten mellan media och utställare, 3 månader före showen.

Den 18 och 19 januari 2018, på Maison de la Mutualité i Paris, kommer utställare att ge exklusiva förhandsvisningar av sina evenemang, nya lösningar och visa "premiärer" till den internationella handelspressen. Detta speciella evenemang kommer också att vara bakgrunden till kungörelsen av vinnarna av INTERMAT Innovation Awards.

För mer information:

Promosalons Sverige AB

Côme Frachon : cfrachon@promosalons.com