AFA Försäkring

Återbetalning av 2004 års premier

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:04 CEST

En eventuell återbetalning av 2004 års premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna AGS (avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO och kooperativa arbetsgivare) och AGS-KL (avtalsområde kommuner och landsting) utreds för närvarande inom AFA Försäkring. Ett beslut om återbetalning kan tas av AFA Försäkrings styrelse under hösten och i sådana fall kan återbetalning ske under 2015.

Kontakt: Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se