AMF

Återbetalningsskydd kan motsvara två års tjänstepension

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 12:15 CEST

Det finns stor okunskap om hur återbetalningsskydd påverkar pensionen. I en ny undersökning från AMF och Novus svarar mer än hälften av de tillfrågade att de inte känner till att återbetalningsskydd kostar i form av lägre pension. Men utan återbetalningsskydd blir pensionen upp till 18 procent högre. Det betyder att för att få samma pension måste den med återbetalningsskydd arbeta ungefär två år längre.

Många svenskar har återbetalningsskydd på sina tjänstepensionsförsäkringar, ofta utan att veta om det. I en undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av AMF, kan hela 27 procent inte säga om de har återbetalningsskydd eller ej. 56 procent vet inte heller hur återbetalningsskyddet påverkar pensionen och bara 4 av 10 känner till att skyddet kan läggas till eller tas bort beroende på livssituation.

– I undersökningen svarar mer än hälften att den egna pensionen är viktigare än att pensionskapitalet tillfaller arvingarna. Ändå har majoriteten återbetalningsskydd på någon av sina pensionsförsäkringar. Det visar att många väljer återbetalningsskydd utan att tänka efter, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Att ha återbetalningsskydd innebär att intjänad tjänstepension går till de efterlevande om man avlider. Avstår man återbetalningsskydd går pengarna istället till övriga försäkringstagare. Det betyder att man också får man ta del av pensionskapitalet från andra försäkringstagare som avlidit och som inte har återbetalningsskydd.

För en privatanställd arbetare född på 50-talet innebär det att tjänstepensionen blir 18 procent högre utan återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd måste man arbeta två år och två månader längre för att nå motsvarande nivå i tjänstepensionen. För 60-talister blir pensionen 16 procent högre utan återbetalningsskydd, vilket motsvarar två års längre arbetsliv.

– Det viktigt att man använder återbetalningsskyddet på rätt sätt eftersom det handlar om så stora belopp. Är man till exempel singel eller har vuxna självförsörjande barn är det en god idé att tänka igenom om man inte behöver de extra pengarna för egen del när man ännu är livet, säger Carina Blomberg.

– Det finns inget rätt eller fel när det gäller återbetalningsskydd, allt beror på den enskilda livssituationen. Förstår man hur försäkringen fungerar är det dock lättare att fatta ett klokt beslut utifrån de egna förutsättningarna, säger Carina Blomberg.

Undersökningen omfattar 1484 intervjuer i åldersgruppen 25-65 år och genomfördes via Novus Sverigepanel.

Läs mer i bilagan Värt att vet om återbetalningsskydd.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Cecilia Elovsson, PR och Information AMF, 072-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 390 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.