Sveriges Byggindustrier

Återhämtning från låg nivå i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:02 CET

Den svenska byggkonjunkturen är inne i en period med negativ tillväxt och det märks framför allt på bostadsmarknaden. Bygginvesteringarna i Göteborgsregionen minskade snabbt förra året och förblir oförändrade i år. Nästa år väntas dock en återhämtning och bygginvesteringarna växer igen enligt en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bostadsinvesteringarna har minskat snabbt i Göteborgsregionen. Det är framförallt nyproduktionen som gått trögt medan ombyggnationerna bidragit till att hålla uppe nivån. Först under nästa år väntas bostadsinvesteringarna vända upp igen.

- Med en gryende optimism i regionen tillsammans med ökade satsningar på hyresrätter är förhoppningen att påbörjandet av bostäder ska öka nästa år. Alla strukturella faktorer talar för det. Samtidigt är vår bedömning att ombyggnationerna fortsätter på en hög nivå. Vi har helt klart kunnat se effekter av det permanenta ”hushållsavdraget” för byggtjänster som infördes för närmare ett år sedan, säger Andreas Brendinger, Regionchef BI Väst.

Utvecklingen på den offentliga lokalmarknaden har varit lite ojämn de senaste åren. I år och nästa år ökar dock investeringarna, vilket bland annat beror på ökade satsningar av landstinget. De privata lokalinvesteringarna minskar i år men redan under nästa år väntas en ökning. Ett stort projekt som påbörjas under perioden är ombyggnaden av Centralposthuset vid Drottningtorget till ett hotell.

- Många av de privata exploatörerna var snabba att dra i bromsen när finanskrisen och lågkonjunkturen blev ett faktum. I Göteborgsregionen ser vi redan under nästa år en ökning av investeringarna i privata lokaler vilket jag ser som mycket positivt, fortsätter Andreas Brendinger.

De offentliga anläggningsinvesteringarna ökar snabbt under perioden. Regeringens närtidsatsning på vägar och järnvägar har inriktats på kapacitetsåtgärder kring storstäderna. Enligt en undersökning som Sveriges Byggindustrier har gjort har i stort sett alla projekt i närtidsatsningen startat enligt tidplan.

- Göteborgsregionen har tidigare fått stå tillbaks när det gäller stora infrastruktursatsningar. Nu ökar investeringarna till rimliga nivåer tack vare närtidssatsningen. Vår bedömning att dessa investeringsnivåer behövs under en längre tid om vi ska klara regionens utmaningar framöver avslutar Andreas Brendinger, Regionchef BI Väst.

För kompletterande information ring:
Andreas Brendinger, Regionchef BI Väst, 031-708 41 10, 0707-25 68 78
Lars-Johan Blom, Ansvarig regionala prognoser BI, 08-698 58 47, 0709-25 58 47

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org