Civilförsvarsförbundet

Återigen ett stort strömavbrott i norra Stockholm: Tredje gången gillt…

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 14:16 CEST

För tredje gången inom loppet av tre år har Kista och Akallaområdet drabbats av ett större elavbrott. Strömmen försvann i gårkväll för över 50 000 boende som tvingades famla i mörkret efter batterificklampor, stearinljus och tändstickor.

Men någon panik ska inte behöva utbryta, för med små medel kan man klara sig långt. Viktigast är tillgång på vatten, värme, mat och en informationskanal. Så här i maj månad utgör värmen inget stort problem, men det finns andra detaljer som kan underlätta i mörkret och strömlösheten.

Hur är det att gång efter annan drabbas av elavbrott?
– Det känns lite uppgivet. Den första frågan som dök upp i huvudet är om vi har tillräckligt med grejer hemma för att klara oss, säger Gunlög Solax, en av de boende i området som återigen drabbades.

Det här är tredje gången gillt, men det kan hända igen. För mer information och praktiska tips kontakta Civilförsvarsförbundets energiinstruktör Sune Rytter på 070-946 53 73 eller pressekreterare Johan Perwe på 070-209 78 51.

Postadress Besöksadress Telefon Fax
Box 2034 Ekensbergsvägen 128, 7 tr Tel vx: 08-629 63 60 08-629 63 83
169 02 Solna Sundbyberg E-post: red@civil.se Hemsida: www.civil.se