IFS

Återigen kommer vi att ha en monter på KOMMEK

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 14:27 CEST

I år finns vi i monter A324 där du kan besöka oss och möta våra specialister på affärssystem för kommuner.

Vi kommer också att anordna ett antal seminarier – om exempelvis samverkan kring gemensamma systemlösningar, effektivisering av administration och om hur man som kommun kan göra bättre affärer.
Passa på att gå på något eller några av dem

På KOMMEK kommer vi att presentera nyheter i vår satsning på affärssystem för kommuner och prata om vårt helhetsperspektiv, med IFS Ekonomi™ och IFS e-handelsflöden som fokusområden. Vi visar hur en kommun kan effektivisera sin systemadministration, förbättra sina affärer och hitta vägar till bättre beslutsfattande med ett modernt affärssystem.

Effektivitet i systemarkitekturen borgar för effektivitet i informationstillgång och i sin tur i beslutsfattandet. Nacka stad har efter införandet av IFS Applications™ kunnat genomföra en rejäl bantning av antalet system. Detta är något vi kommer att berätta mer om på KOMMEK.

Ett område som vi tycker är extra intressant är samverkan över kommungränserna. Detta ser vi som ett mycket bra sätt att hitta effektiviseringspotential. Flera av våra kunder har redan tagit upp denna diskussion med oss. Det tar vi som kvitto på att våra kunder nu är redo att dela med sig av de effektiviseringar de har realiserat med hjälp av moderna system till andra kommuner.
Visst låter det spännande. Kom och besök oss så berättar vi mer.

Seminarier
18/8 kl. 13.00–14.15
IFS presenterar affärssystem för kommuner
– hur en kommun kan effektivisera sin systemadministration, förbättra sina affärer och hitta vägar till bättre beslutsfattande.

19/8 kl. 10.30–11.45
IFS affärssystem för kommuner
– samverkan kring gemensamma systemlösningar sparar pengar på flera konton. Hör om hur IFS moderna teknik öppnar samverkansmöjligheterna på vid gavel.

19/8 kl. 13.00–14.15
Beslutstöd, budget uppföljning och balanserad styrning
– Eksjö kommuns arbete med uppföljningsverktyg och balanserad styrning är ett intressant exempel på hur portalen gjorts till det centrala verktyget i såväl det operativa som det strategiska beslutsfattandet.