Kristdemokraterna, KD

Återinför införselkvoter för alkohol

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:05 CEST

- Folkhälsan måste sättas före franska bönders intresse av att sälja vin till svenska ungdomar. Därför behöver Sverige nu ensidigt återinföra införselkvoter för alkohol.

Det sa kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund och partiets förstanamn på EU-valslistan Anders Wijkman på tisdagen när de presenterade ett inlägg om en ansvarsfull alkoholpolitik.

- Socialdemokraternas alkoholpolitik har misslyckats. Alkoholpolitiken kan inte längre föras med ett snävt nationellt perspektiv. De problem som en hög alkoholkonsumtion leder fram till finns i hela Europa. Trots sina brister har den svenska alkoholpolitiken med europeiska mått mätt varit framgångsrik. Vi behöver därför arbeta för att exportera de goda delarna av den till resten av EU:s medlemsstater.

- Alkoholskatterna i våra grannländer har den senaste tiden pressats neråt. En av de främsta anledningarna till detta är de orimliga regler för införsel av alkohol som gäller inom EU. Sverige bör därför ensidigt införa egna regler för införsel av alkohol och därmed återgå till införselkvoter som ligger närmre de som gällde i Sverige när vi gick med i EU 1995. Den tid som vi köper oss genom detta bör vi använda för att förhandla fram en permanent lösning på frågan.

- Sverige behöver också arbeta för att få höga gemensamma minimiskatter på alkohol i hela Europa.

- Det finns ett tilltagande intresse bland EU:s medlemmar för att bygga upp en ansvarsfull alkoholpolitik. Då ska Sverige inte överge sin klassiska alkoholpolitik för att övergå i någon form av alkoholliberalism som folkpartiet föreslår. Vi bör istället ta vara på det tillfälle som nu finns och kraftfullt arbeta för en europeisk alkoholpolitik som sätter folkhälsa före industriella intressen.

För mer information:

Anders Wijkman
Telefon: +32 2 284 5401 (Bryssel)
Mobiltelefon: 070-630 10 52
E-post: awijkman@europarl.eu.int


Karin Bergman
Telefon: 08-786 51 49
Mobil: 070-206 82 48
E-post: karin.bergman@kristdemokraterna.se