Länsstyrelsen Västerbotten

Återinvigning av Brånsjöns naturreservat

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 08:30 CEST

Brånsjöns naturreservat återinvigs söndagen den 6 maj. Under invigningsdagen skådar vi fåglar, fikar, lyssnar på kommunalrådet Johan Söderling och njuter av vårfåglarna. Välkomna till nyrestaurerade Brånsjön.

Länsstyrelsen inbjuder till fågelskådning och återinvigning i naturreservatet Brånsjön. Vi fågelguidar från morgonen tillsammans med Brånsjökommitténs Christer Laggar samt berättar om den omfattande våtmarksrestaurering som genomförts.

Startade för 10 år sedan

- Brånsjöns skötselplan och följande restaureringsprojekt har varit en lång men mycket lyckad process. Den startade för ca 10 år sedan i dialog med markägare och fågelintresserade kring sjön, säger Tomas Staafjord som är reservatsförvaltare. Att restaureringen lyckades beror inte minst på att markägarna är intresserade och mån om sin sjö.

Projektet avslutades med en lyckad våtmarksrestaurering som Enetjärn natur AB genomförde med finansiering från Länsstyrelsen. Lövskogar och sly avverkades, våtmarken frästes, stängsel med solcellsdrift sattes upp. Sommaren 2011 betade nötkreatur från Vindelälvens naturbeten vid Brånsjön. Fåglar som tofsvipa, gulärla och sädesärla trivs riktigt bra i den nya sjön, visar inventeringar som länsstyrelsen genomfört före och efter restaureringen.

Bättre tillgänglighet

- Inte minst har restaureringsprojektet gett bättre tillgänglighet med väg, bro, stigar och nya fågeltorn samt nya skyltar och en folder, säger Tomas Staafjord som också avslöjar att besökare under invigningen troligen kommer att få ett ”Brånsjöägg”, en nyskapad bakelse från Vännäs hembageri.

Kommunalrådet Johan Söderling förrättar invigningen kl. 10.00 vid nya tornet.


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.