Landsbygdsdepartementet

Återkallande av Smileysproposition

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:15 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Jordbruksdepartementet

På regeringens sammanträde den 9 november beslutades att återkalla propositionen 2005/06:214, Offentligtgörande av resultat av livsmedelskontroll.I propositionen föreslogs en försöksverksamhet med ett system för offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll, bl.a. i form av dekaler i de lokaler där livsmedels säljs.

Flera faktorer som ökad arbetsbelastning hos kontrollmyndigheterna, dvs kommunerna, och ökade resurskrav från länsstyrelserna och de allmänna förvaltningsdomstolarna har beaktats vid detta ställningstagande. Regeringen anser dock inte att någon sådan försöksverksamhet nu bör inledas.

- När man går ut och äter ska man redan idag vara säker på att den mat som serveras ska vara hälsosam och av bra kvalitet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Smileysmärkerna skulle dessutom öka kostnaderna för framförallt den lilla företagaren och därmed drabba konsumenterna i slutändan.

- Systemet visade sig vara mer krångligt än vad vi trodde från början och vi har som målsättning att göra det enklare och att minska byråkratin med 25%, avslutar Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08-405 11 65
070-621 97 47
bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se