Eskilstuna kommun

Återkallelse av serveringstillstånd

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 15:56 CEST

Idag har arbetsmarknads- och familjenämnden beslutat att återkalla serveringstillståndet för bolaget Gratia AB, eftersom bolaget inte längre uppfyller lämplighetskraven enligt alkohollagen.
Gratia AB driver restaurang Grappa i Eskilstuna.  

Skälen för nämndens återkallelse är följande:

1. Gratia AB har efter en revision som Skatteverket genomförde 2011, skönstaxerats för oredovisad omsättning, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg samt ränta, med 4 076 899 kronor. 

2. Bolaget har i strid med reglerna i bokföringslagen inte bevarat räkenskapsmaterial i form av underlag för kontokortsbetalningar och personalliggare.

3. Bolaget har inte anmält förändring i styrelsen, vilket ska göras i förväg.

4. Polismyndigheten har i yttrande uppgett att bolaget och dess företrädare, för tillfället inte är lämpliga att ha ett serveringstillstånd.

Sammantaget gör detta att arbetsmarknads- och familjenämnden anser att det inte är tillräckligt med erinran eller varning utan serveringstillståndet ska återkallas.  Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Beslutet var enhälligt med undantag för Sverigedemokraterna, som hade begärt att ärendet skulle återremmitteras. Sverigedemokraternas ledamot deltog inte i beslutet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta Marie Svensson, ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden, 070-086 65 20


 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.