IBS AB

Återköp av aktier i IBS AB

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:07 CET

IBS har den 14 februari 2007 återköpt 28 000 B-aktier till en genomsnittskurs på
24,45 SEK. IBS totala innehav uppgår därefter till 2 303 800 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 80 458 000 B-aktier.

För mer information kontakta:
John Womack, Informationsdirektör, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 24 99
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net

IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå. För mer information, besök gärna http://www.ibs.net