Rottneros AB

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 11:48 CEST

Rottneros AB har den 5 juni 2003 återköpt 66.000 aktier till en kurs av 7,10 kr.
Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 7.010.641 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.Upplands Väsby 2003-06-05

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.


Click to download attachment