Rottneros AB

Återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 08:41 CEST

Rottneros AB har den 31 juli 2003 återköpt 95.000 aktier till en snittkurs av 7,94 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 7,90 – 7,95. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 7.709.641 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

För ytterligare information kontakta
VD Lars Blecko 070-641 4910
CFO Anders Byström 070-641 4914.
Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.