Umeå kommun

Återremiss för planen för ökad handel på Kronoskogen

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 18:47 CEST

Byggnadsnämnden beslutade att återremittera detaljplanen för Kronoskogen 5, där Ica Kvantum ligger. Nämnden var inte överens om hur marken framför den nya entrén ska betecknas.

Enligt förslaget gör planen det möjligt att utöka fastigheten och skapa utökad handelsyta vid befintlig dagligvarubutik. Ytan framför entrén benämns i förslaget som kvartersmark. Nämnden var i stort sett överens om den nya planen, men inte om hur marken framför entrén ska benämnas. Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande, yrkade på att återremittera ärendet för att omarbeta förslaget i syfte att pröva frågan om allmän platsmark. Efter votering, 7–4, beslutades att ärendet skulle återremitteras.

– Ytan framför entrén till en butik bör vara allmän platsmark. Vårt parti tycker det är en viktig princip som tyvärr ibland blivit bortglömd. Därför yrkade jag på att återremittera ärendet för att utreda möjligheten att säkerställa att ytan blir tillgänglig för allmänheten, säger Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande.

Ulrik Berg (M), Margareta Ekesryd (FP), Lennart Persson (C) och Rabih Ballout (KD) röstade för att detaljplanen skulle antas.


Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se