Umeå kommun

Återremiss för vegetarisk mat som förstahandsalternativ

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:41 CEST

Miljöpartiets förslag att vegetarisk mat av miljö- och hälsoskäl ska vara ett förstahandsalternativ när kommunen serverar mat i sina verksamheter går tillbaka till berörda nämnder, då motionen inte har behandlats som den ska.

För att minska miljö- och klimatpåverkan från matkonsumtionen och förbättra människors hälsa vill Miljöpartiet att kommunen – skolan, socialtjänsten och verksamheter i övrigt – ska servera vegetarisk mat som ett grundalternativ. Om man också vill äta kött ska man aktivt välja det alternativet.

Med det vill Miljöpartiet få fler att reflektera över sina matvanor och oftare avstå från att äta kött. Det skulle också bidra till att Umeå når uppsatta klimatmål, eftersom produktion och konsumtion av kött normalt släpper ut mer växthusgaser än om man äter vegetariskt.

Socialdemokraterna och Moderaterna ville avslå motionen. Man menar bland annat att vegetariska alternativ redan erbjuds i samband med måltiderna, att andelen ekologiska livsmedel ökar i kommunens verksamheter och att man i kommunen följer Livsmedelverkets rekommendationer för kosten.

Motionen har varit uppe som ett ärende i kommunstyrelsen, men övriga partier ville att motionen ska återgå till övriga berörda nämnder för att behandlas där och det blev också kommunfullmäktiges beslut.


Mer information:

Nasser Mosleh (MP)
070-569 81 83
nasser.mosleh@hotmail.com

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se