Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

återställd Karlsborgsbana ökar folkmängden

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2010 21:30 CET

Återställd Karlsborgsbana ger ökad folkmängd

I debatten om Karlsborgsbanan har det förekommit fantasiuppgifter på att det skulle kosta nära en halv miljard att rusta upp banan, och att man skulle få mark att exploatera om banan lades ner. Men finns det mycket mark att i Tibro att bygga på, och den skulle få ett helt annat värde med järnväg och tio minuter till Skövde istället för det dubbla med buss. Det finns redan en vägtunnel under järnvägen i Tibro. Den behöver kompletteras med gc-tunnlar.

 

I Tibros egna handlingar står att Banverket uppskattar kostnaden för upprustning till 135 miljoner kronor. För 150 skulle man få en mycket bra bana. Det som behövs är att helsvetsaa rälsen och lägga betongslipers. Då kan man köra i 160 kilometer timmen. Karlsborgsbanan har bra räls och den byggdes i stambanestandard, därför att Karlsborg skulle bli Sveriges reservhuvud­stad vid krig.

 

Att bygga en ny trefältsväg de två milen mellan Skövde och Tibro skulle kosta 200-225 miljoner kronor. Då har man fortfarande 2,5 mil väg kvar till Karlsborg att göra något åt. När oljan är på väg att sina inom några år vore det vansinne att satsa på väg i stället för järnväg. Med järnväg skulle man kunna få pendeltåg till Göteborg.

 

Förr när Karlsborgsbanan fanns gick en fjärdedel av de resande över till stambanan. Det skulle med det antal resande Karlsborgsbanans vänner räknar med innebära ytterligare 150.000 i resandetillskott

till stambanan. Det skulle stärka Skövde som resecentrum. Man jämför sig med Simrishamnsbanan som har ungefär samma längd och folkmängd, som nu har en halv miljon resenärer om året och 600.000 resenärer om några år och med en befolkningsutveckling som vänt. Det var en oelektrifierad bana med mycket dålig standard. Tibro (10.662 inv) har en svagt negativ utveckling. Karlsborg har rasat kraftigt från 10.000 invånare till 6.790, ett ras som nu blivit mindre brant.

 

Karlsborg har enorma turistförutsättningar med fästningen och Vättern. Repliken av hjulångaren Erik Nordevall kommer att bli färdig i vår i Forsvik. Den har väckt enormt intresse utomlands. Med tåget tar det 25 minuter från Skövde till Karlsborg, mot 45 minuter med snabbussen.

 

Aspa bruk lastade förut ut massa över Karlsborg. Hela banområdet finns kvar intakt. Man tog också in timmer över Karlsborg. När priset dumpades i Hallsberg körde man dit i stället. Det var en anledning till att Karlsborsbanan las ner. Då höjdes priset i Hallsberg. Från Aspa till Karlsborg är det 2,5 mil och bra väg. Till Hallsberg är det en mil längre och mycket dålig väg. Kommer Karlsborgsbanan igång igen är man intresserad av att åter frakta över Karlsborg.

 

Karlsborgsbanan kommer att bli en stor valfråga. Kd kommer att driva den hårt, medan övriga borgerliga är splittrade, liksom socialdemokraterna. Vänstern har alltid drivit frågan. Miljöpartiet kommer att göra den till huvudfråga. I Karlsborg har majoriteterna växlat. Tibro har alltid varit starkt borgerligt. Folkpartiet är det stora partiet, men det kan det bli ändring på om man inte ändrar inställning till Karlsborgsbanan.

 

Hans Sternlycke