OKG

Återstart med förhinder vid revisionsavslut på Oskarshamn 1

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:43 CEST

I söndags kväll fasades Oskarshamn 1 (O1), åter in på nätet efter ett 43 dygn långt underhållsstopp. Redan senare på natten tog man däremot anläggningen från nät efter problem med delar av turbinutrustningen. På onsdagen var anläggningen åter i drift och det har då visat sig nödvändigt att planera in ett kortstopp för att kunna utföra åtgärder på flänsar till kylsystemet för reaktortanklocket.

Årets avställning på O1 var en så kallad lång revision som genomförs vart tredje år. Bland de arbeten som inte tillhör ordinarie åtgärder kan bland annat nämnas provning av moderatortankstativet och byte av kylvattenrör i sekundärkylsystemet. Samtliga planerade revisionsarbeten har gått väldigt bra.   Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle revisionen avslutats den 21 september. Återstarten försenades dock på grund av tillkommande arbeten på två av de dieselaggregat som ska träda in i händelse av att ordinarie kraftförsörjning skulle utebli. Åtgärder har utförts på båda dessa aggregat och de är nu provade och godkända för drift. Efter den första fasningen i söndags är det sedan åtgärder på turbinutrustningen som har försenat återstarten ytterligare dygn.   Under gårdagens effektuppgång konstaterades ett behov av att åtgärda flänsar i kylsystemet för reaktortanklocket. Dessa åtgärder kan inte utföras under drift varför ett kortstopp planeras.

Oskarhamn 2 producerar vid maximal effekt och vid Oskarshamn 3 pågår det årliga underhållsstoppet.

Ytterligare information lämnas av:

Håkan Ottosson    
Anläggningschef O1    Tel: 0491 – 78 76 44     

Utsänt av:

Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50