Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

återupprätta Banverket ocdh tillsätt en trafikminister med eget departement

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2014 21:51 CEST

Uttalande från Järnvägsfrämjandet

Återupprätta Banverket

Efter det att Banverket och Vägverket slagits ihop till Trafikverket har det skett ett en urlakning av järnvägskompetens på verket. Vägen har gynnats på järnvägens bekostnad i strid med klimatmål, framtida energisituation och verklig trafikutveckling. Utredningar har vinklats mot önskat resultat.

Generaldirektören har ständigt försäkrat att nu blir det bättre. När verkligheten överbevisat honom, som med de allvarliga urspårningarna i december till följd av försummat underhåll, eller nu att underhållsbehovet felräknats med 20 miljarder kronor, ställer han sig först ovetande, men sedan visar det sig att han känt till förhållandena men mörkat.

När Trafikverkets egna utredare avslöjade felräkningen redan i början av förra året, långt innan verket lagt förslaget till nationell transportplan, hemligstämplades det. Avslöjandet kom när en visselblåsare gick till Östnytt.

Sedan har en utredare framträtt och berättat om förhållandena på verket. Ingen lyssnar, och det finns outtalade direktiv att skönmåla verkligheten.

Vi har ett dysfunktionellt verk som snarast bör upplösas. Banverket bör återupprättas. Trafikfrågornas tyngd måste markeras genom att de samordnas av en trafikminister med eget departement.

Underhållsskulden skall snarast betas av. De 20 miljarder som fattas kan tillskjutas genom höjt trafikanslag, att medel överförs från väganslag, eller att införandet av det nya signalsystemet ERTMS senareläggs. Det är osäkert och ger operatörerna höga kostnader. Dagens ATC fungerar väl.

Ytterligare satsningar behövs, om vi ska nå andra länders rättidiga persontrafik, och om näringslivet för sina transporter skall sluta fly järnvägen på grund av dess osäkerhet och bristande kapacitet.

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

kontakt:

Hans Sternlycke, ordförande

031-7729515, 0732-224150, hans.sternlycke@netatonce.net