3P International AB (publ)

Återupptagande av handeln i 3p International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 08:34 CET

Återupptagande av handeln i 3p International AB (publ)

Styrelsen för 3p International AB (publ) har sedan tidigare handelsstoppat aktien på egen begäran. Anledningen var att bolaget tagit en miljonorder från ett företag i Danmark där alla detaljer var tvungna att fastställas. Detta är nu klart. Under ett års tid köps minimum 250 abonnemang av det webbaserade projektverktyget my3plive till den danska marknaden.

En företrädesemission genomförs för närvarande. Detta för att med ekonomiska resurser säkerställa att den tekniska plattformen my3plive kan leverera det som är beställts genom ordern. Pågående emission är subsidiär dvs. om inte aktieägarna tecknar hela emissionen erbjuds allmänheten att teckna resterande ej tecknade poster i emissionen. Information om emissionen och dess villkor finns på www.3p-emission.se

Emissionsvillkor
Teckningstid: 23/11-14/12 2009
Teckningskurs: 1 SEK per aktie
Teckningspost: 10.000 aktier
Pris per post: 10.000 SEK
Antal poster: 300 stycken
Emissionsvolym: 3.000.000 SEK

3p International AB genomför investerarmöten i Göteborg och Stockholm
- Mån 7 dec kl 12.00 Göteborg
- Mån 7 dec kl 18.00 Göteborg
- Tis 8 dec kl 12.00 Stockholm
- Tis 8 dec kl 18.00 Stockholm

Obligatorisk anmälan om deltagande sker på kampanjsajten www.3p-emission.se

Styrelsen för 3p International AB (publ)