TU, Tidningsutgivarna

Återväxten fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 12:41 CEST

Den tryckta dagspressens nettoinvesteringar ökade under juli 2010 med 28 procent jämfört med juli 2009. Kvällstidningarna har haft en mycket kraftig återväxt hittills i år. Detta gäller nu även för den tiofalt större morgonpressen.

-       Dagspressen har haft återväxt under ett halvår. En grundläggande förklaring till de höga tillväxttal vi ser nu är ju att jämförelsen sker gentemot krisåret 2009. Visserligen har IRM tidigare reviderat upp sin årsprognos för både kvällspress, storstadspress och landsortspress, men detta är högre än väntat, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

Diagrammet i pdf:en visar den totala tryckta dagspressens månadsvisa tillväxt jämfört med föregående år till och med juli 2010.

 

TU/Fredrik Rogberg, Branschanalytiker, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.