Avfall Sverige

Återvinningen åt rätt håll – men inte avfallsmängderna!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 08:00 CEST

Varje svensk genererade i snitt 459 kg hushållsavfall 2011. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. Mer än 99 procent återvanns, antingen som energi (el och värme) eller blev till nytt material. Det är bra. Men vad vi verkligen måste arbeta med är att minska mängden avfall som uppstår!

Avfall Sverige har en vision: Det finns inget avfall! 2009 och 2010 minskade mängderna hushållsavfall, men 2011 vände de uppåt igen. Det är ett tecken på att mängden avfall som genereras följer konjunkturen - som vanligt. I Sverige är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men - miljövinsten är större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används och sedan återvinns.

2011 behandlades 4 349 910 ton hushållsavfall, 459 kg/person (+3,5 procent). Drygt hälften, 51 procent, går till energiåtervinning. 32,8 procent materialåtervinns, 14,9 procent går till biologisk återvinning och 0,9 procent deponeras. Det är den hittills lägsta siffran över deponering av hushållsavfall.

Hushållsavfall till biologisk återvinning är särskilt intressant genom den miljöpåverkan det ger och genom de produkter man får vid återvinningen, t ex biogas. 2011 återvanns ca 650 000 ton (+4,3 procent) genom rötning och kompostering. Bryter vi ut matavfallet ur den biologiska återvinningen, så ökade insamling och behandling av detta med 10 procent 2011 jämfört med 2010.

- Kommunerna har tidigare kritiserats för att utbyggnaden av insamlingen har gått får långsamt, men det tar lång tid att etablera nya insamlingssystem, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Ca 60 procent av kommunerna, 154 stycken, samlar nu in källsorterat matavfall och ett 70-tal ligger i startgroparna.

Om detta och mycket annat kan du läsa i Avfall Sveriges årliga statistiksamling, Svensk Avfallshantering 2012. Den beskriver i text, figurer, tabeller hur hushållsavfall hanteras i Sverige. 

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Nyhetsbrev/SAH_2012.pdf

 För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28


Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!