Världsnaturfonden WWF

Återvinningen av kartongförpackningar ökar– Skoltävling nästa steg för Tetra Pak och WWF

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 15:22 CEST

Ny statistik visar att återvinningsgraden av dryckeskartong i Sverige ökat från 23 till 26 procent under årets sex första månader. Totalt har över
5 500 ton samlats in till återvinning. Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF startar nu en skoltävling för att öka kunskapen och engagemanget kring återvinning.


Svenskarna är duktiga på återvinning av till exempel glas och tidningar men sämre på kartongförpackningar. I mars i år presenterade därför Tetra Pak och WWF ett gemensamt åtgärdsprogram med det långsiktiga målet att materialåtervinna hälften av alla kartongförpackningar. Målet nås om varje svenskt genomsnittshushåll1återvinner fyra mjölk-, fil- och juiceförpackningar i veckan. Kartongförpackningarna återvinns exempelvis till flingpaket, frysmatslådor, skrivpapper och ett flertal andra pappersbaserade produkter.

Tetra Pak har tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, genomfört en konsumentundersökning2om vilka attityder och argument som är viktiga för viljan att återvinna kartongförpackningar. Resultatet visar bland annat att konsumenterna vill vara säkra på att återvinning är bra för miljön och att insamlade förpackningar verkligen används till nya produkter.

– Återvinningen av kartongförpackningar ökar, och andra kvartalet är betydligt bättre än det första. Nu vill vi se till att trenden håller i sig, för det är både lätt och rätt att återvinna, säger Erik Lindroth, Miljödirektör för Tetra Pak i Sverige.

– Viljan att återvinna ökar när människor förstår miljönyttan. Nästa steg är att engagera elever och lärare på låg- och mellanstadiet. Målet är att öka återvinningen av kartong-förpackningar genom bättre kunskap, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Idén bakom skoltävlingen ”Återvinnarna – jakten på de glömda kartongerna” är att klasserna under två veckor försöker återvinna så många kartongförpackningar som möjligt i hemmet. Resultatet rapporteras sedan in på en webbplattform. De klasser som återvinner mer än 50 procent koras till återvinnarklass och har även chans att vinna priser. En vinnande klass i mellanstadiet vinner bidrag till klassresa och en klass i lågstadiet får bidrag till en grönare skolgård. Vinnarna får även besluta om bidrag till ett av WWFs naturvårdsprojekt. Dessutom kommer tio klasser att vinna gruppmedlemsskap i Panda Planet, WWFs barn- och ungdomsverksamhet.

– Vi är övertygade om att bättre kunskap om återvinningens miljöfördelar och att en använd förpackning är en viktig råvara är avgörande för att svenskarna ska komma ihåg kartongförpackningarna när de källsorterar, avslutar Erik Lindroth.

MEDIAKONTAKTER:


Emma Lefdal, informationsdirektör, Tetra Pak Sverige AB

0733-36 15 20
emma.lefdal@tetrapak.com

Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Sverige AB

0733-36 59 96
erik.lindroth@tetrapak.com

Marie von Zeipel, pressansvarig, Världsnaturfonden WWF
070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

För högupplöst bild kontakta info@tetrapak.com

OM TETRA PAK

Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med nästan 22 000 anställda i över 85 länder, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”PROTECTS WHAT’S GOOD” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.com.

OM WWF

Världsnaturfonden WWF (World Wide Fund For Nature) grundades 1961 och är med sina fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer med verksamhet i mer än 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
– bevara jordens biologiska mångfald, växt- och djurarter samt behålla deras genetiska variation. 
– medverka till att naturresurser används på ett långsiktigt sätt som gör att allt liv på jorden gynnas.
– bekämpa såväl föroreningar i luft, vatten och mark som en slösaktig konsumtion av jordens naturresurser.

1Ett svenskt genomsnittshushåll består av 2 (1,88) personer. (Källa: SCB)

2Undersökning utförd av Refina Information AB, juni 2012, 1006 webintervjuer, 18-75 år,