Naturvårdsverket

Återvinningen ligger på en fortsatt hög nivå och deponeringen minskar kraftigt

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:17 CEST

Insamlingen av el-avfall når nya rekordnivåer och deponeringen av brännbart avfall minskar kraftigt. Det visar Naturvårdsverkets uppföljningar av producentansvaret och deponeringsförbuden.

I Västra Götaland, Södermanland, Örebro, Östergötland, Norrbotten, Dalarna och Västerbotten har deponeringen av brännbart avfall upphört eller är på god väg att upphöra. Det är positivt för miljön eftersom det minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser.

I de län där återvinningskapacitet saknas kan länsstyrelsen ge dispens att deponera. Mängden brännbart avfall i dispenserna för 2004 har minskat med 70 % jämfört med året innan.

Den minskade deponeringen beror främst på att avfallsförbränningen ökar, men även kompostering och rötning ökar. - Planer på förbränning som ännu inte har beslutats bör genomföras först efter noggrann undersökning av behovet i den regionen, säger Catarina Östlund, Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har också följt upp producentansvaret.

- Förra året återvanns över 1 100 000 ton förpackningar, vilket är 80 % av alla förpackningar som sattes på marknaden. Sverige är ett av de mest ambitiösa länderna i Europa när det gäller att återvinna förpackningar, konstaterar Sanna Due på Naturvårdsverket. I år ingår träförpackningar och vissa mjuka plastförpackningar för första gången i återvinningsstatistiken. Merparten av dessa energiutnyttjas.

Resultaten för plast-, papper-, kartong- och aluminiumförpackningar har förbättrats men de når fortfarande inte målen. Av de drygt 500 000 ton tidningar som sattes på marknaden förra året återvanns 80 %.

11 kg el-avfall per person samlades in förra året vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Naturvårdsverket kommer under året att arbeta vidare med frågor som rör producentansvaret för tidningar och förpackningar i det nyinrättade Avfallsrådet. Rådet kommer bl.a. att diskutera hur en god servicenivå i insamlingssystemet ska uppnås.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapporter 5383 "Uppföljning av deponeringsförbuden" och 5380 "Samla in, återvinn!".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sanna Due, (förpackningar) 08-698 14 32 sanna.due@naturvardsverket.se
Catarina Östlund (deponeringsförbud) 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se
Gunnar Fredriksson, enhetschef, 08-698 11 84, gunnar.fredriksson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.