IL Recycling

Återvinningsanläggning i Gävle hamn byter ägare

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 10:04 CET

Den 1 december tar Stena Recycling över IL Recyclings metallåtervinningsanläggning i Gävle hamn. Detta efter att vi på IL Recycling har beslutat att avveckla vår skrot- och metallverksamhet där, samtidigt som Stena behöver ny plats för sin.

Vi startade vår verksamhet i Gävle hamn med en nyanlagd skrot- och metallanläggning under 2010. Sedan dess har tuff konjunktur och viss lokal överetablering bidragit till svårigheter att få lönsamhet på anläggningen. Stena Recycling i sin tur, som bedriver verksamhet i Gävle, söker efter en alternativ etablering. De får nu möjlighet att flytta sin verksamhet till en redan befintlig anläggning i hamnen.

Affären blir en bra lösning för båda parter och bidrar till en klok konsolidering av den lokala marknaden. Övertagandet sker den 1 december, då vår verksamhet är avvecklad från anläggningen.

– Nuvarande lönsamhetsutmaningar i kombination med att vår nyöppnade anläggning i norra Stockholm möjliggör ett nytt upplägg för verksamheten i Mellansverige, gjorde att vi tog beslutet att hitta andra lösningar för vår anläggning i Gävle hamn, säger Lars-Gunnar Almryd, VD och koncernchef samt .t.f. Operativ chef Skrot & Metall inom IL Recycling.

För mer information kontakta:

lars-gunnar.almryd@ilrecycling.com

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.