IL Recycling

ÅTERVINNINGSBAR? - kanske världens viktigaste fråga.

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:52 CEST

Kan man återvinna ett gökur? Inte en jättevanlig fråga kanske, men med tanke på att varje svensk slänger i genomsnitt 457 kilo avfall om året (enligt en färsk rapport från Naturvårdsverket), så känns frågeställningen mer relevant än någonsin. I många hushåll uppfattas nämligen återvinning som något ganska komplicerat, och det gäller för fler saker än bara gökur.

– Det finns därför mycket att vinna på att göra återvinningen enklare och som proffs på området har vi bestämt oss för att hjälpa till. Genom åren har vi samlat på oss erfarenheter och en mängd svar på alla tänkbara frågor om återvinning och det är nu dags att vi delar med oss av våra kunskaper till ännu fler, säger Anna Björksten, kommunikationschef på IL Recycling.

Vi på IL Recycling är väldigt stolta över att kunna presentera
vår nya webbtjänst
återvinningsbar.se
Återvinningsbar.se är en digital söktjänst/sorteringsguide som ska hjälpa människor att snabbt få svar på frågan om vad som är återvinningsbart eller inte, samt hur det ska sorteras.  Allt man behöver göra är att skriva in prylen man undrar över och svaret publiceras direkt på skärmen. ”Återvinningsbar?” är anpassad för dator, mobiltelefon och läsplatta, vilket gör att användaren alltid har svaren på sina återvinningsfrågor nära till hands, berättar Hanna Rönnqvist, kommunikationskoordinator på IL Recycling och en av initiativtagarna till Återvinningsbar?.

Åren går men prylarna består.
Vår allt mer negativt belastade miljö är något som bekymrar många av oss. Ett annat bekymmer, men av annan karaktär, gäller hemmets fullproppade förråd av gamla prylar och hur man på ett hållbart sätt ska hantera dem. Återvinningsbar.se är ett steg på vägen för att lösa båda bekymren. Tjänsten är utvecklad för att passa alla oavsett behov, situation och kunskap. Kanske står man förvirrad med tre kassar skräp på återvinningsstationen och är i behov av hjälp, eller så sitter man hemma inför förrådsrensningen och behöver veta mer om hur prylarna ska återvinnas – återvinningsbar.se har då svaren man söker.

Vi gör återvinning enklare.
På IL Recycling är vi proffs på återvinning. Vi har tekniken för att kunna erbjuda våra företagskunder de smartaste lösningarna för effektiv och lönsam återvinning. Med återvinningsbar.se får vi nu även chansen att nå ut till fler människor än vad vi tidigare gjort, eftersom denna tjänst främst riktar sig till privatpersoner, berättar Anna Björksten vidare.

Vi är medvetna om att hanteringen för vissa material kan skilja sig åt mellan Sveriges kommuner och vi har i möjligaste mån tagit hänsyn till detta genom tydlig information. Genom webbtjänsten breddar vi vårt erbjudande och kan göra större nytta för både människor och miljö i hela landet. Vi kan numera gå i god för att vi inte bara gör återvinningen smartare, effektivare och lönsammare, utan att vi även gör den enklare och mer förstålig. 

Vill du veta mer om Återvinningsbar?
kontakta gärna Anna Björksten, kommunikationschef IL Recycling på anna.bjorksten@ilrecycling.com

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.