El-Kretsen

Återvinningshelgen en succé

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:30 CEST

Återvinningen av små elprodukter ökade med 5,78 %

Den 24-26 september 2010 genomförde El-Kretsen för första gången Återvinningshelgen med syfte att öka återvinningen av vardagselektronik, så som batterier, glödlampor, elektriska leksaker och mobiltelefoner. Helgen blev en stor succé över hela landet och totalt ökade insamlingen med 5,78 %.

Det här visar att svenskarna verkligen vill göra en insats! Efter att ha utvärderat resultatet har vi beslutat att genomföra Återvinningshelgen även 2011. Att aktivt informera om behovet kring återvinning av små elprodukter tror jag kommer att medföra att vi i Sverige blir lika bra på att samla in dessa som vi idag är på att återvinna de stora elprodukterna, säger Ulrika Eliason, informations- och marknadschef på El-Kretsen.

Återvinningen av diverse elektronik (all vardagselektronik med undantaget för batterier och glödlampor*) mäts i antalet hämtade burar från återvinningscentralerna. En jämförelse har gjorts av antalet hämtade burar två veckor inför Återvinningshelgen respektive antalet burar som hämtats två veckor efter Återvinningshelgen. Resultatet visar att återvinningen av små elprodukter ökade med totalt 5,78 % över hela landet, eller med 498 burar som motsvarar 187 746 kilo diverse elektronik. Elektronik som nu alltså kan återvinnas istället för att hamna i naturen eller bli liggande hemma i en låda

Små elprodukter ökar – och med det behovet av att återvinna dessa

Svenskarna är miljö- och resursmedvetna och har tillgång till ett väl fungerande återvinningssystem. Vi är dock jämförelsevis sämre på att återvinna de små elprodukterna, till exempel batterier, mobiltelefoner, glödlampor och elektriska leksaker, som lätt blir liggande i en låda.

Snabb teknikutveckling gör dessutom att utbudet av små elprodukter ökar och att priserna blir lägre, vilket innebär att vi konsumerar allt mer små elprodukter. Den nya radio- och tv-lagen som kom 2010 innebär till exempel på lång sikt att minst 20 miljoner radioapparater kommer att behöva bytas ut. Vi köper även allt fler elektriska produkter, varje år säljs till exempel cirka 250 000 hårfönar och sammanlagt finns idag cirka 4-5 miljoner hårfönar i de svenska hemmen.

Allmänheten kan gå in på www.el-kretsen.se för att lära sig mer om återvinning och vilka produkter som är viktiga att återvinna. Genom att ange ditt postnummer där får du information och vägbeskrivning till din närmsta återvinningscentral.

*Statistiken för batterier och glödlampor kommer att sammanställas längre fram. Anledningen är att batterier och glödlampor återvinns i separata behållare och skiljs från andra små elprodukter.

-------------------------------------------

För mer information om El-Kretsen.se eller Återvinningshelgen, kontakta: Ulrika Eliason, Informations- och marknadschef på El-Kretsen, 08-545 212 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För praktiska frågor som bilder etc, kontakta: Annika Hammarwall, 08-545 29 871, 0736-148 646, annika.hammarwall@starpr.se

El-Kretsen

Bolaget ägs av 21 branschorganisationer och drivs utan vinstintresse. El-Kretsen har idag cirka 2 000 kunder anslutna till sig. Enligt lag måste importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter samt bärbara batterier på den svenska marknaden erbjuda hushållen ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik och batterier. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem med cirka 1 000 mottagningsplatser. Systemet täcker samtliga produktområden som omfattas av lagen och ger god service till alla som vill lämna in gamla produkter.