Norrköpings kommun

Åtgärder efter lex Sarah-utredning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:00 CET

Ett missförstånd mellan kvälls- och nattpersonalen orsakade obehag för en person som får stöd i Norrköpings kommun. Nu har en lex Sarah-utredning gjorts i ärendet och vård- och omsorgskontoret planerar ett flertal åtgärder för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Vanligtvis har den enskilde stöd och hjälp från boendestödsverksamheten som framför allt är riktad till personer med psykisk ohälsa. Eftersom boendestödets verksamhet inte har organiserat sig för att genomföra insatser kväll och natt eller kompetens att utföra praktiska serviceinsatser och personlig omvårdnad överrapporterades detta ärende muntligt till en hemtjänstgrupp i den enskildes geografiska närhet.

Den enskilde ville skjuta upp tiden för sänggående och berättade detta för hemtjänstens kvällspersonal. I överrapporteringen till nattpersonalen framgick det inte tillräckligt tydligt att den enskilde även behövde hjälp att ta sig till sängen. Någon skriftlig dokumentation i journal eller genomförandeplan fanns inte kring den enskilde eftersom hemtjänsten inte hade fått något uppdrag från myndighet kring den enskilde. I stället för att få hjälp att gå och lägga sig blev personen sittande i en fåtölj hela natten utan att kunna påkalla hjälp. Hen fick inte mat eller dryck under kvällen och natten och kunde inte ta sig till toaletten, lägga sig eller låsa dörren.

Händelsen bedöms som allvarlig enligt lex Sarah eftersom det kunde fått katastrofala konsekvenser för den enskilde som var helt och hållet beroende av stöd och hjälp. Snarlika händelser kan drabba fler personer om inte effektfulla åtgärder vidtas.

Vård- och omsorgskontoret planerat ett flertal åtgärder:

  • Skapa samsyn för att få en gemensam bild av och förståelse för boendestödets uppdrag.
  • Se över organiseringen inom myndighet och boendestöd så att de gynnar brukaren.
  • Erbjuda kompetensutveckling till boendestöd för att kunna utföra praktiska serviceinsatser samt genomföra personlig omvårdnad.
  • Arbeta på ett bättre sätt för att implementera nya riktlinjer från vård- och omsorgskontorets berednings- och planeringsenhet.
  • Ta fram rutiner för att dokumentera hemtjänstens insatser i akuta situationer.

Upplysningar
Om utredningen:
Teresa Påhlsson
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-15 12 15

Om bedömning av missförhållandet:
Maria Hebo
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 39 58
_____________________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, kommunikatör vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!