Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Åtgärder för att bemöta extremism

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:26 CET

I ett demokratiskt samhälle är det oacceptabelt att en individ med hot eller våld hindrar eller inskränker en annan individs möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Sådan verksamhet utgör ett hot mot demokratin. Regeringen har, inom ramen för arbetet med att bekämpa hot mot demokratin, fattat beslut om två uppdrag.

Sveriges Kommuner och Landsting har fått i uppdrag att göra en sammanställning av lokala åtgärder för att motverka och bemöta extremism. Sammanställningen ska beskriva åtgärder som använts i kommuner, landsting och regioner för att förebygga extremism som främjar och förespråkar våld i politiskt syfte eller som utgör ett hot mot enskildas fri- och rättigheter. Dessa lokala exempel ska hämtas från Sverige, Norge, Danmark samt andra länder i Europa.

Regeringen har även givit Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga verksamheter som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål. Ungdomsstyrelsen ska inom ramen för uppdraget dels utvärdera Exit, Fryshusets avhopparverksamhet, dels studera andra projekt som hjälper unga personer att lämna grupper som tar till våld och hot för att nå politiska mål. Syftet med uppdraget är att få ett kunskapsunderlag för att kunna bedöma behovet av denna typ av verksamhet, inte enbart inom vit makt-miljön, utan även andra miljöer som använder våld och hot för att nå politiska mål. Om det finns sådant behov ska Ungdomsstyrelsen lämna förslag på hur sådan verksamhet kan stödjas och finansieras i framtiden.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni
08-405 48 99
070-258 73 43