Riksförsäkringsverket

Åtgärder för att förkorta handläggningstider för sjukpenning

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 16:31 CEST

* Mer effektiva arbetsmetoder på Försäkringskassan
* Försäkringskassan ska få in ärendena snabbare efter sjuklöneperioden
* Försäkringskassan ska prioritera ärenden där rätten till sjukpenning är oklar och informera den enskilde.

Det är i huvudsak de förändringar RFV vill ha till stånd för att Försäkringskassan ska kunna betala ut sjukpenning snabbare.

Närmare 60 procent av nya sjukskrivna får sina pengar i tid. Idag får 59 procent av nya sjukskrivna sjukpenningen utbetald inom 30 dagar. 41 procent får vänta längre tid. Målet är att 90 procent ska få sina pengar inom 30 dagar från det att Försäkringskassan fått in komplett underlag från den enskilde.

Flera orsaker. Orsakerna till att den som blir sjukskriven får vänta på sina pengar kan vara flera. Ärenden kan av olika skäl dröja innan de kommer in till Försäkringskassan – det kan dröja såväl från arbetsgivaren som från den enskilde. Om underlaget inte är komplett kan det också behöva kompletteras med uppgifter från läkaren eller arbetsgivaren efter det att det kommit in till Försäkringskassan.

Bättre metoder. RFV och försäkringskassorna arbetar för att få fram mer effektiva arbetsmetoder för att pröva rätten till och utbetala sjukpenning. Sammanslagningen av försäkringskassorna och RFV kommer att underlätta det arbetet.

Få in ärenden snabbare. Försäkringskassan kan påbörja sin handläggning först när alla handlingar i ett ärende finns hos Försäkringskassan. För att påskynda detta bör arbetsgivaren skicka in sjukanmälan för sina anställda om sjukfallet bedöms pågå efter sjuklöneperioden. Även den tid som arbetsgivarna har på sig att skicka in sjukanmälan till Försäkringskassan bör kortas från dagens sju dagar. Också den tid som den sjukskrivne har på sig att skicka in sin försäkran (idag två år) bör kortas.

Prioritering av oklara ärenden. För att snabbt kunna börja arbeta med ärenden där rätten till sjukpenning är oklar ska dessa ärenden prioriteras samtidigt som den enskilde ska informeras om att det finns oklarheter. Annars riskerar den enskilde i fall sjukpenning inte beviljas att stå utan såväl lön som sjukpenning en längre tid.

Sakkunniga:
Ulrika Persson, 08-786 91 62, 073-074 57 23
Annica Viksten, 08-786 96 28, 070-526 91 80

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21
Carina Larsson, 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se