Region Örebro län

Åtgärder för att reducera administrativa kostnader

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 15:00 CEST

Den administrativa delen av Region Örebro läns verksamhet ska sänka sina kostnader med 100 miljoner kronor till år 2021. Åtgärderna för detta beslutades av regionstyrelsen vid dagens sammanträde.

Sedan tidigare har Region Örebro läns nämnder fått i uppdrag att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner för en ekonomi i balans. Men det, menar regionstyrelsen, är inte nog om organisationen ska få rätsida på ekonomin. Därför fattade regionstyrelsen i dag beslut om kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 10 procent av kostnaderna inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter, vilket motsvarar 100 miljoner kronor.

- Regionen har haft en negativ resultatutveckling under en tid, och ska vi klara de utmaningar som väntar oss som organisation måste vi nu vidta åtgärder. Sedan tidigare jobbar hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar med handlingsplaner för en ekonomi i balans, och nu måste administration göra det samma. Ska vi vända utvecklingen krävs att vi alla tar krafttag, och under de kommande åren genomför åtgärder som faktiskt sänker kostnaderna, säger Andras Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

- Vi vet att framtiden bjuder på stora utmaningar, och ska vi kunna möta dem måste vi ha en ekonomi i balans. Genom att genomföra sparåtgärder motsvarande 100 miljoner kronor inom administrationen kan vi värna våra kärnverksamheter, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

- Vi har en mycket bra verksamhet i vårt län men framförallt under våren kunde vi se att kostnaderna ökade kraftigt. I det läget måste alla bidra i besparingsarbetet, även ledning, styrning och administrationen, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd.

De åtgärder som regionstyrelsen i dag beslutade om är indelade i kortsiktiga respektive långsiktiga åtgärder. Bland de kortsiktiga åtgärderna nämns bland annat återhållsamhet med löpande kostnader till och med den 31 december år 2020 samt anställningsstopp för personal inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter.

Som långsiktig åtgärd finns en total översyn av Region Örebro läns ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter. Översynen, med tillhörande åtgärder, ska ha full effekt år 2021.

Kontakt:
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-5242266

Behcet Barsom, regionstyrelsens vice ordförande, telefon. 019-602 74 97

Torbjörn Ahlin, regionråd, telefon: 019-602 74 54

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.