Landstinget i Värmland

Åtgärder för att stärka psykiatrin

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 13:02 CEST

Dnr LK/040029

Länsverksamheten psykiatri presenterade nyligen ett antal åtgärder för att stärka den psykiatriska verksamheten i länet. Den 18 maj tog landstingsstyrelsens arbetsutskott del av förslagen. Före beslut i landstingsstyrelsen den 8 juni ska det göras en analys av de ekonomiska förutsättningarna för förslagen.

Här följer en sammanfattning:

• En omgående utökning av antalet slutenvårdsplatser planeras, i första hand på Mariebergsområdet i Kristinehamn. Målsättningen är att den utökade verksamheten ska vara i drift under senhösten 2004.

• Arbetet med den beslutade samlokaliseringen av den psykiatriska slutenvården inleds omgående.

• Det finns planer för att samlokalisera den psykiatriska öppenvården i Kristinehamn.

• Den psykiatriska öppenvården i Arvika planeras få nya lokaler utanför sjukhuset, vilket möjliggör ett bättre nyttjande av den övriga psykiatriska verksamhets lokaler vid sjukhuset i Arvika.

• Sedan tidigare pågår en samlokalisering av den psykiatriska öppenvården i Karlstad.

• En lösning för rättpsykiatrins lokaler räknar man med ska vara klart under perioden 2005-2008. Detta ska ske i samverkan med minst ett annat landsting.

• Det pågår också slutplanering för en enhet för missbruksvård som ska startas i samverkan med Karlstad kommun.

Socialstyrelsen har begärt att landstinget redogör för åtgärder inom psykiatrin i Värmland på kort och lång sikt. Redogörelsen för de kortsiktiga åtgärderna ska vara besvarade den 7 juni. Landstinget kommer troligen att begära att uppskov en dag och att svaret lämnas efter beslutet i landstingsstyrelsen den 8 juni.

Kontaktperson:
Landstingsdirektör Tore Olsson, mobil 070-637 04 27.