Strand Interconnect AB

Åtgärder för avyttring av Strand Interconnect AB:s tillgångar fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 16:34 CEST

Den tidigare styrelsens och verkställande direktörens redovisning för tiden fram till likvidationen den 1 juli 2003, dvs 1 januari – 30 juni, beräknas föreligga i reviderat skick den 19 september 2003 och den kommer då att publiceras och snarast därefter framläggas på bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Strand Interconnect AB, med säte i Norrköping, utvecklar och marknadsför egenproducerade substrat, avancerade mönsterkort för uppbyggnad av mikroelektroniska system eller Multi Chip-Moduler. Substraten Strand Interconnect producerar framställs med tunnfilmsteknik. Bolagets process ger förutsättningar att bygga mycket små, snabba och effektiva elektroniksystem.