Justitiedepartementet

Åtgärder för fler trafiknykterhetskontroller i hamnar

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 16:16 CET

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar till Lagrådet. Syftet med förslaget är att möjliggöra fler nykterhetskontroller i anslutning till ankommande fordonstrafik i hamnar.

Under våren 2007 anordnade ett auktoriserat bevakningsföretag, på uppdrag av det kommunägda hamnbolaget, frivilliga nykterhetskontroller i Ystads hamn. Verksamheten lämnade goda erfarenheter men upphörde sedan det konstaterats att kontrollerna saknade stöd i lag.

Erfarenheterna från bland annat Ystads hamn visar att ett inte obetydligt antal förare som ankommer till Sveriges hamnar är påverkade av alkohol i sådan grad att de utgör en fara för trafiksäkerheten. Regeringen föreslår därför att det på försök införs en möjlighet för polisen att förordna särskilda trafiknykterhetskontrollanter att ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov i anslutning till ankommande trafik i hamnar.

Trafiknykterhetskontrollanter kan anlitas av den som äger hamnen eller bedriver hamnverksamheten, även av en kommun eller ett kommunägt hamnbolag. Trafiknykterhetskontrollanter kan också anlitas av polisen. För att kunna förordnas till trafiknykterhetskontrollant krävs bland annat ordningsvakts- eller väktarutbildning samt en särskild kompletterande utbildning. Vid nykterhetskontrollerna ska kontrollanterna stå under ledning av polisen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och gälla till och med den 30 juni 2013.

- Förslaget skapar förutsättningar för flera nykterhetskontroller i hamnar. Något som i förlängningen kan rädda liv, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Ann-Sofie Bodin
Rättssakkunnig
08-405 24 09
070-759 51 08