Näringsdepartementet

Åtgärder för stärkt roll för Meråkerbanan och Mittbanan

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:09 CET

Banverket ska tillsammans med norska Jernbaneverket utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att Meråkerbanans och Mittbanans roll i det mittnordiska transportsystemet ska stärkas.


- Meråkerbanan och Mittbanan har en viktig roll att fylla för att förbättra människors resor men också för förbättrade möjligheter för klimatsmarta godstransporter. Nu går vi vidare och gemensamt tittar på vad som behöver göras för att just dessa banor ska bli bättre och mer konkurrenskraftiga, säger infrastruktirminister Åsa Torstensson.

Utredningen ska bland annat kartlägga kostnader samt se de regionala effekterna av en elektrifiering av Meråkerbanan.

Uppdraget är en följd av det möte som infrastrukturminister Åsa Torstensson och Norges Samferdselminister hade den 10 augusti i Trondheim.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010 till
Samferdseldepartementet och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Kenneth Hultgren
Pressekreterare åt infrastrukturministern
08-405 48 17
070-593 08 77