Justitiedepartementet

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 16:29 CETRegeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation där barn är inblandade.

Förslaget innebär att det blir lättare för föräldrar och barn som redan befinner sig i Sverige att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

- Vi ska inte lägga onödiga hinder i vägen för familjer som vill leva tillsammans i Sverige när det står klart att de uppfyller villkoren för uppehållstillstånd. Grundregeln är fortfarande att man ska ha sitt uppehållstillstånd ordnat före inresan, men om dagens regler leder till att barn i onödan separeras ifrån sina föräldrar av rent formalistiska skäl så måste det finnas en möjlighet att göra undantag, säger migrationsminister Tobias Billström.Kontakt:
Johanna Sjö
t.f. Pressekreterare
08-405 10 00
0706-44 98 88-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/139882)