Banverket

Åtgärder mot halka gav bättre punktlighet för järnvägen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 13:10 CET

Banverket har hösten 2009 satsat över hela landet på att förebygga problemet med hala spår som kan orsaka förseningar i tågtrafiken. De förseningar som beror på spårhalka har i år minskat med cirka 30 procent jämfört med förra året.

Under Banverkets mätperiod hösten 2008 var tågtrafiken i Sverige försenad med runt 370 timmar på grund av spårhalka. I år har den siffran gått ner till 250 timmar.

- Vi ser ett konkret resultat av årets insats. Målet är att minska förseningarna ännu mer 2010, säger Björn Östlund, chef Leveransdivisionen Banverket.

För att förebygga spårhalka läggs en friktionspasta ut på rälsen som gör att tåghjulen får bättre fäste. Banverket lägger sedan några år tillbaka ut friktionspasta på olika sträckor, men det är först i år som metoden används på bred front.

- Vi har tagit ett nationellt grepp och behandlat fler sträckor och med tätare mellanrum jämfört med tidigare år. Framför allt har vi satsat extra resurser på sträckor i södra och västra Sverige där det brukar bli spårhalka, säger Björn Östlund.

Varje höst uppstår spårhalka. Halkan orsakas av krossade löv, smörjfett och andra föroreningar som tillsammans med fuktigt väder skapar en beläggning på rälsen. Halkan gör att tågen kan få svårare att stanna och att ta sig upp för branta backar. Friktionspasta läggs ut från slutet av september till början av november då risken för halka är som störst.

- Metoden att lägga ut friktionspasta har visat sig vara mest effektiv för att bekämpa spårhalka. Den metoden kommer vi att använda i störst utsträckning även nästa år, säger Björn Östlund.

Det finns ytterligare några faktorer som bidrar till att förseningarna på grund av spårhalka har gått ner i år. En faktor är den trädsäkring som Banverket just nu utför längs med järnvägen i olika delar av landet. Trädsäkringen innebär att träd närmast järnvägen avverkas för att inte fallande träd i samband med stormar ska orsaka stopp i tågtrafiken. Ytterligare en effekt av trädsäkringen är att partiklarna från löv, som kan orsaka spårhalka, blir färre. Vidare har Banverket haft ett bra samarbete med järnvägsföretagen som till exempel har anpassat sina vagnsvikter till väderförhållandena. Under oktober 2009 kördes det 16 procent mindre gods på järnvägen jämfört med 2008, detta kan också påverka resultatet.

Anne-Cathrine Berggren, projektledare spårhalka Banverket: 070-724 57 77.