Justitiedepartementet

Åtgärder mot lagfartskapning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:20 CET

Regeringen har beslutat att inskrivningsmyndigheten ska underrätta ägaren till en fastighet om att lagfart har beviljats för förvärvaren. Syftet med denna åtgärd är att det ska bli lättare för den rätte ägaren att agera mot lagfartskapning.

Med lagfartskapning menas att någon får lagfart på en fastighet med hjälp av förfalskade fångeshandlingar. Fastigheten riskerar sedan att användas som säkerhet för lån. Lagfartskapningar är inte något stort problem sett till antalet fall. Det svenska fastighetssystemet fungerar generellt sett effektivt och säkert. Men för den enskilde som blir utsatt för en lagfartskapning kan konsekvenserna bli besvärliga.

Genom det nya underrättelseförfarandet får den rätte ägaren snabbt kännedom om lagfartsbeslutet och kan överklaga det. Inskrivningsmyndig­heten ska börja skicka ut underrättelser den 1 oktober 2010.

Regeringen beslutade också i december 2009 att ge Lantmäteriet, som är huvudman för inskrivningsmyndigheten, i uppdrag att inom ramen för en försöksverksamhet skärpa kontrollen av lagfartsansökningar. Lantmäteriet ska utveckla lämpliga rutiner för när en utökad kontroll bör göras och vad denna kontroll bör bestå i. Försöksverksamheten ska pågå till den 1 juli 2011. Därefter ska en utvärderingen göras.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Henrik Matz
Kansliråd
08-405 36 16